Jak používat Mac Terminal jako FTP nebo SFTP klienta 13

Jak používat Mac Terminal jako FTP nebo SFTP klienta

File Transfer Protocol (FTP) a Secure File Transfer Protocol (SFTP) jsou dva nejpoužívanější protokoly pro přenos souborů mezi místním zařízením a vzdáleným serverem. Často je používají weboví vývojáři k prosazení změn na své servery, a proto je k dispozici mnoho FTP klientů. Existuje však také poměrně výkonný nástroj vestavěný do počítače Mac, který uživatelům umožňuje používat protokoly FTP a SFTP k propojení se vzdálenými servery.

V tomto článku podrobně popíšu, jak můžete použít terminál (Mac) jako klienta FTP nebo SFTP k provádění různých úkolů na vzdálených serverech. Pro účely ilustrace používám testovací server s nainstalovaným Linuxem, Apache, MySQL a PHP s povoleným přístupem SSH. Řeknu vám, jak můžete provádět základní úlohy FTP/SFTP, jako je nahrávání/stahování souborů, přejmenování, přesun, mazání atd. pomocí terminálu macOS namísto FTP klienta třetí strany.

Poznámka: Chcete-li používat SFTP, musíte mít na svém serveru povolený přístup SSH. Pokud nemáte přístup SSH, můžete kontaktovat svého poskytovatele hostingu nebo můžete použít FTP. Ale mějte na paměti, že FTP není obecně považováno za bezpečné, takže buďte opatrní.

Přihlášení na Server

Přihlášení na vzdálený server je docela jednoduché. Pro přihlášení k serveru budete potřebovat FTP/SFTP uživatelské jméno a heslo. FTP může umožňovat anonymní přihlášení, ale je lepší se ověřit pomocí uživatelského jména a hesla.

Pomocí FTP

Příkaz pro přihlášení ke vzdálenému serveru pomocí FTP je:

ftp server_ip

Poté budete vyzváni k zadání uživatelského jména, zadejte jej a stiskněte Enter. Dále se vás terminál zeptá na vaše heslo, zadejte ho, stiskněte Enter a budete přihlášeni.

Pomocí SFTP

Příkaz pro přihlášení ke vzdálenému serveru pomocí SFTP je:

sftp username@server_ip

Poté budete vyzváni k zadání hesla. Zadejte jej a stiskněte Enter pro přihlášení.

1. Nahrávání a stahování souborů

Jednou ze základních funkcí FTP/SFTP klienta je schopnost nahrávat soubory z místního hostitele na vzdálený server a stahovat soubory ze vzdáleného serveru.

Pomocí FTP nebo SFTP

  • Nahrát soubory

Příkaz pro nahrání souborů na vzdálený server je:

put path_to_local_file remote_file

Pokud bych například chtěl nahrát soubor s názvem index.txt, příkaz bude:

Ve vztahu :  Jak obnovit Apple Watch pomocí vašeho iPhone

put /Users/akshaygangwar/index.txt index.txt

Tento příkaz vloží soubor s názvem „index.html“ z mého domovského adresáře do pracovního adresáře na vzdáleném serveru.

Poznámka: Chcete-li zjistit svůj pracovní adresář, můžete použít příkaz „pwd“

  • Stáhnout soubory

Příkaz ke stažení souborů ze vzdáleného serveru je:

get path_to_remote_file local_file 

Pokud bych například chtěl stáhnout soubor s názvem newfile.txt, příkaz bude:

get newfile.txt newfile.txt

stahování souborů

Tento příkaz stáhne soubor s názvem „newfile.txt“ z pracovního adresáře na vzdáleném serveru do pracovního adresáře na mém Macu.

2. Vytvoření nové složky

Vytváření složek (adresářů) na vzdáleném serveru je dalším důležitým úkolem, který provádějí FTP klienti.

Pomocí FTP nebo SFTP

Vytvoření nové složky pomocí Terminálu je snadné. Je to stejný příkaz v protokolech FTP i SFTP:

mkdir directory_name

Pokud bych například chtěl vytvořit složku s názvem „Beebom“, příkaz bude:

mkdir Beebom

vytváření složek

Tím se vytvoří složka s názvem „Beebom“ v pracovním adresáři na vzdáleném serveru.

3. Přejmenování souborů na serveru

Přejmenování souborů na vzdáleném serveru lze snadno provést pomocí terminálu jako klienta.

Pomocí FTP nebo SFTP

Příkaz k přejmenování souborů na vzdáleném serveru pomocí terminálu jako FTP/SFTP klienta lze provést pomocí následujícího příkazu:

rename old_name new_name

Pokud bych například chtěl změnit název „newfile.txt“ na „mainlog.txt“, příkaz bude:

rename newfile.txt mainlog.txt

přejmenování souborů

Tím přejmenujete soubor „newfile.txt“ na „mainlog.txt“

4. Mazání souborů

Terminál vám také umožňuje odstranit soubory ze vzdáleného serveru. Příkazy jsou v tomto případě odlišné pro FTP i SFTP a oba uvádím samostatně.

Pomocí FTP

Příkaz k odstranění souborů ze vzdáleného serveru pomocí FTP je:

delete file_name

Pokud bych například chtěl smazat soubor s názvem „beebomold.txt“, příkaz bude:

delete beebomold.txt

mazání souborů ftp

Tím smažete soubor „beebomold.txt“ ze vzdáleného serveru.

Pomocí SFTP

Příkaz k odstranění souborů ze vzdáleného serveru pomocí SFTP je:

rm file_name

Pokud bych například chtěl smazat soubor s názvem „beebomold.txt“ pomocí SFTP, příkaz bude:

rm beebomold.txt

mazání souborů sftp

Tím smažete soubor „beebomold.txt“ ze vzdáleného serveru.

5. Přesouvání souborů v rámci vzdáleného serveru

Použití terminálu jako FTP klienta vám také umožní přesouvat soubory v rámci samotného vzdáleného serveru, přesně tak, jak byste to udělali u FTP klienta třetí strany.

Pomocí FTP nebo SFTP

Příkaz pro přesun souborů v rámci serveru na FTP i SFTP je:

rename file_name path_to_new_file/file_name

Pokud bych například chtěl přesunout soubor s názvem „testresults.txt“ z adresáře „test“ do adresáře „results“, příkaz se stane:

rename testresults.txt results/testresults.txt

přesouvání souborů

Tím se soubor “testresults.txt” přesune do podsložky “results”.

6. Zkontrolujte „Datum poslední změny“.

Kontrola data „Poslední úpravy“ u souboru nebo složky je užitečná, pokud potřebujete vědět, které soubory a složky byly kdy aktualizovány. Toho můžete dosáhnout i na Terminálu.

Pomocí FTP nebo SFTP

Příkaz ke kontrole data poslední změny souboru je:

ls -l file_name

Tento příkaz zobrazí některé informace v tabulkové formě. Sloupec s hodnotami data a času odpovídá hodnotě „Poslední změna“.

Pokud bych například chtěl zkontrolovat datum poslední úpravy souboru „testresults.txt“, příkaz bude:

ls -l testresults.txt

čas poslední úpravy

7. Zkontrolujte a upravte oprávnění

Mít soubory nastavená na správná oprávnění je velmi důležité. Někdy mohou nesprávná oprávnění vést k tomu, že se vaše webová aplikace ani nenačte.

Ve vztahu :  Porušení důvěrnosti: jak věda vysvětluje legendu „Bigfoot“? Rozumět

Pomocí FTP nebo SFTP

  • Kontrola oprávnění

Kontrola a úprava oprávnění pomocí terminálu jako klienta je velmi jednoduchá, příkaz je:

ls -l file_name

Tento příkaz zobrazí některé informace v tabulkové formě. První sloupec zobrazuje oprávnění k souboru.

Pokud bych například chtěl zkontrolovat oprávnění k souboru „testresults.txt“, použiji příkaz jako:

ls -l testresults.txt

zkontrolovat oprávnění

  • Úprava oprávnění

Pokud vidíte soubor, který má nesprávná oprávnění, nebo pokud si chcete s oprávněními jen pohrát, můžete pomocí terminálu upravit oprávnění souboru. Příkaz je:

chmod permissions_value file_name

Pokud bych například chtěl udělit plná oprávnění ke čtení, zápisu a spouštění souboru „testresults.txt“, příkaz se stane

chmod 777 testresults.txt

změnit oprávnění

Tento příkaz udělí oprávnění ke čtení, zápisu a spouštění souboru „testresults.txt“

8. Vytvořte nové soubory

Vytváření nových souborů na serveru je úkol, který nelze na terminálu snadno provést. To však neznamená, že to není možné. Problém s vytvářením nových souborů je ten, že musíte mít kopii souboru na svém notebooku, než jej budete moci nahrát na server.

Pomocí FTP nebo SFTP

Příkazy pro vytvoření souboru na vzdáleném serveru jsou:

!touch file_name

put file_name file_name

Pokud například chci na serveru vytvořit soubor „newtest.txt“, příkazy se stanou:

!touch newtest.txt

put newtest.txt newtest.txt

vytvářet soubory na serveru

Tím se vytvoří nový soubor s názvem „newtest.txt“ a nahraje se na server.

9. Upravit existující soubory

Důležitou funkcí je také úprava existujících souborů. Soubor můžete upravovat v samotném Terminálu pomocí programů jako nano, emacs atd., které jsou již v Terminálu integrovány. Nano je srozumitelnější a já ho použiji v tomto příkladu.

Pomocí FTP nebo SFTP

Příkazy pro úpravu existujících souborů na vzdáleném serveru jsou:

get file_name file_name

!nano file_name

put file_name file_name

Pokud například chci upravit soubor „newtest.txt“, příkazy se stanou:

get newtest.txt newtest.txt

!nano newtest.txt

put newtest.txt newtest.txt

úplné úpravy existujících souborů

Tyto příkazy upraví soubor „newtest.txt“ a nahrají jej zpět na server.

10. Vytváření duplicitních kopií souborů

Když upravujete soubory na vzdáleném serveru, je lepší mít kopii původního souboru, pro případ, že něco zkazíte.

Pomocí FTP nebo SFTP

Chcete-li vytvořit duplicitní kopii souboru na vzdáleném serveru, použijte tyto příkazy:

get file_name file_name

!mv file_name new_file_name

put new_file_name new_file_name

Pokud například chci vytvořit duplicitní kopii „newtest_copy.txt“ souboru „newtest.txt“, příkazy se stanou:

get newtest.txt newtest.txt

!mv newtest.txt newtest_copy.txt

put newtest_copy.txt newtest_copy.txt

vytváření duplikátů

VIZ TAKÉ: 8 užitečných příkazů FFmpeg, které byste měli používat na svém Macu

Využijte výkon terminálu Mac pomocí FTP nebo SFTP

Nyní, když víte, jak můžete terminál používat jako FTP nebo SFTP klienta, můžete jej použít pro FTP nebo SFTPing na váš vývojový server, aniž byste se museli starat o to, že aplikace třetích stran instalují bloatware nebo nezabezpečují váš provoz. Pokud máte nějaké problémy s používáním FTP nebo SFTP z vašeho terminálu, nebo pokud si myslíte, že jsme něco vynechali, dejte nám vědět v sekci komentářů níže.