Síla certifikací a koučovacích aplikací 13

Síla certifikací a koučovacích aplikací

Úvod

Získání certifikace v koučování a praktikování vedení je jedinečný způsob, jak rozvíjet dovednosti a zároveň pomáhat ostatním rozvíjet jejich vůdčí schopnosti. Efektivní vedení v rychle se měnícím prostředí je klíčem k úspěchu. Tento článek bude diskutovat o hodnotě certifikace koučování vedení. Tento článek bude také hovořit o 10 nejlepších certifikacích pro koučování vedení. Nakonec článek projde top 10 koučovacími aplikacemi.

Porozumění certifikaci koučování vedení

Certifikace koučování vedení je proces, kterým lidé získávají nástroje a dovednosti, které lidé potřebují, aby pomohli lidem dosáhnout plného potenciálu vedoucích. To znamená, že jednotlivci se budou muset naučit několik různých technik koučování, dozvědět se o lidském chování a naučit se, jak někoho motivovat. Lidé také budou muset absolvovat cvičení, udělat nějaké domácí úkoly a poté provést nějaká hodnocení.

Důležitost certifikace koučování vedení

Certifikace vůdcovského koučování dá jednotlivci schopnost vytvářet a udržovat pozitivní a produktivní pracovní prostředí, pěstovat vztahy a získat maximální množství příspěvku od lidí, které je zapotřebí k vybudování a udržení konkurenčního výsledku organizace. Koučové vedení budou schopni identifikovat silné stránky a příležitosti pro růst a rozvoj, objasnit cíle a poskytnout účinnou zpětnou vazbu. Koučové vedení to dělají tak, že se zapojují do rozhovorů s lidmi ve světě práce, aby odhalili potenciál ostatních lidí.

Top 10 certifikací koučování vedení

1. Certifikace Mezinárodní federace koučů (ICF).

Certifikace ICF je celosvětově uznávaná certifikace koučování. ICF má několik úrovní pověření, včetně následujících: Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach (PCC) a Master Certified Coach (ACC). Každá úroveň kouče má jiný počet hodin koučování, které potřebuje, aby této úrovně kouče dosáhl.

2. Certifikace koučování Centra pro kreativní vedení (CCL).

CCL koučovací certifikaci diskutované v článku se v posledních letech dostalo značné pozornosti. CCL má největší sbírku teorií vedení na světě.

3. Certifikace Institute for Professional Excellence in Coaching (iPEC).

Jedná se o certifikaci od společnosti známé jako iPEC. Kromě toho je část procesu získání certifikace odvozena od učení. V tomto modelu je koučování strukturováno do protokolu.

Ve vztahu :  Co je soukromý prodej domů?

4. Certifikace Coach U a Corporate Coach U

Jsou jako dva certifikační orgány. Program Coach U a The Corporate Coach U funguje konzistentně s podobně přísným procesem rozvoje koučů. Jde o koučovací program, který klade důraz na koučovací kompetence.

5. Certifikace NeuroLeadership Institute (NLI).

NLI je koučovací program, který začíná certifikací neurověd, kde se naučíte základní principy. Poté pokračuje základní certifikací koučování, která staví na vrcholu vědecké práce.

6. Hudson Institute of Coaching Certification

Certifikace Hudson Institute of Coaching je certifikace koučování, která vychází z Kolumbijské univerzity. Zakladatel Hudsonu Frederic Hudson je autorem knihy The Adult Years, kterou považuji za knihu o koučování.

7. Mezinárodní certifikace Erickson Coaching

Ericksonova certifikace koučování, certifikovaní trenéři na základě kompetencí se do seznamu dostanou prostřednictvím procesu zvaného demonstrativní nebo jak říkají praktikum. Osm hodin zkušeností, abyste prokázali, že máte kompetence.

8. Certifikace koučování Gestalt International Study Center (GISC).

GISC je v podstatě certifikát, který se hromadí na vrcholu jakékoli certifikace, kterou již máte, abyste se kvalifikovali pro koučování pomocí Gestalt.

9. Certifikace Coaches Training Institute (CTI).

Certifikace, kterou lidé získávají od CTI, několik úrovní certifikace CTI. Jak procházíte certifikacemi vyšší úrovně, méně a méně času strávíte základními konverzačními dovednostmi.

10. Certifikace koučování symbiózy

Jedná se o certifikační program, který může kandidát získat od Symbiosis Coaching. Můžete se dostat na úroveň studenta. Kostýmní pečení Symbióza je také ICF.

Nejlepší koučovací aplikace pro rozvoj vedení

Koučovací aplikace s maximálně cílenými a praktickými znalostmi jsou cenné pouze tehdy, jsou-li plánované. Koučovací aplikace pro rozvoj leadershipu lze použít kdekoli, kdykoli a kdekoli. Níže je deset cenných nástrojů:

. Coach.me – Osobní plány koučování, sledování návyků a podpora komunity pro lidi, kteří mají přístup ke svým cílům a dosahují toho nejlepšího vedení pro rozvoj.

. BetterUp – S tržním prostorem pro tisíce trenérů postaveným na dokonalosti za posledních 30 let. Schopný efektivně provádět individuální koučovací nástroje zpětné organizace, které pomohou lídrovi pro rozvoj a pohodu.

. MindMeister.this je nástroj pro mapování mysli, který podporuje jednotlivce při vytváření cílů vedení, vytváření strategických plánů pro dosažení těchto cílů a také při uvádění plánů do praxe.

. Evernote.evernote, která je úložištěm a může ukládat nápady vedení, stanovování priorit a organizování – tyto klíčové funkce nebudou nikdy použity a místo toho, aby vedoucí pracovali na rozvoji vedení.

. Čajový prostor pro meditaci a všímavost podporuje vůdce v schopnosti zvládat stres, uklidňující jasnost myšlení a odolný a energizující způsob vedení slov.

Ve vztahu :  Jak přesunout aplikace na plochu a do knihovny aplikací na iPhone

. Dretracyth je taková velikost, která podporuje ty, kteří hledají řízení všech dokončovacích prací, aby dokončili komplexní práce na nejvyšší úrovni vedení, které jsou schopni dokončit slova vedení. pro Trello by to byl projekt aplikace pro správu, která pomáhá vedoucím organizovat jejich práci uspořádanou tak, aby se vedoucí dostali do práce, a udržuje práci na dalších dílech závazku vedení.

. Sincesteem.to je to, co skutečně podporuje zapojení individuálních stanovených cílů, sledování vedoucího slova a skutečných motivačních milníků na cestě.

. Slackthat je přesně to, jak organizace komunikují, spolupracují a sdílejí znalosti, sdílejí znalosti a sdílejí všechna slova vedení se zaměřením na poskytování slov pro rozvoj vedení.

. Calm známý pro relaxaci a relaxaci spánku, která podporuje jednotlivce při budování síly a udržování únavy z vedení a vůdcovského optimismu.

Závěr.

Získání příslušné certifikace v koučování vedení je komplexní způsob, jak přemýšlet o vlastním procesu, který by mohl prokázat základní mistrovství, praktické dovednosti a pokročilé kompetence člověka. Výuková strana je také prostorem, kde lidé sdílejí své dojmy, myšlenky a cíle. Vzniká tak celkový obraz, který je přínosný nejen pro osobní rozvoj, ale i pro profesní růst. Kromě toho prostřednictvím rozhovorů zaměřených na rozvoj leadershipu máme to štěstí, že získáváme požadované dovednosti, které jsou potřebné pro úspěch. Kromě toho zahrnutí a certifikace kouče myšlení poskytuje další výhodu; Student si osvojí přístup k výzvám, který pomůže při realizaci cíle. Tento duální certifikační proces dává nejen nejvyšší šanci stát se skvělým a vizionářským lídrem, ale také usnadňuje těm, kteří mají schopnost pomáhat a inspirovat ostatní na cestě k odemknutí jejich skutečného potenciálu, což z něj činí cenný nástroj pro všechny, kteří hledají úspěch v oblast leadershipu a osobního rozvoje.