Jak by NASA varovala svět před hrozbou asteroidu? 13

Jak by NASA varovala svět před hrozbou asteroidu?

Jedním z vesmírných jevů, který v lidech vyvolává největší zvědavost a strach, je bezpochyby pohyb asteroidů a možnost jejich srážky se Zemí. Země.

To se stalo opakujícím se tématem například v tragédiích a sci-fi filmech.

Největší otázkou, pokud by k tomu jednoho dne došlo, je, jak by se svět s tímto problémem vypořádal a zda by bylo možné tomu zabránit. NASA již provedla studie na toto téma a podařilo se jí přijít s některými odpověďmi.

Minulost planety Země byla plná meteoritů. To dokonce ovlivnilo formování kontinentů, jak je vidíme dnes.

Od vymření dinosauři, ke kterému však došlo před 65 miliony let, není zaznamenána stejná frekvence ohrožení. Scéna je mnohem klidnější.

Jak by NASA varovala svět před hrozbou asteroidu? 16

Asteroidy neustále monitoruje NASA – Foto: Reprodukce

Dopad

Pokud by se dnes asteroid, který způsobil vyhynutí velkých plazů, srazil se Zemí, dopad by byl milionkrát větší, než jaký způsobila například vodíková bomba. Téměř celé území Mexika a Karibiku přestalo existovat.

Stojí za to připomenout, že asteroid zvaný Chicxulub měl průměr více než 10 kilometrů. Byl větší než Mount Everest.

Kromě bezprostředního dopadu a zemětřesení o síle 10 by to způsobilo oblak prachu a popela, který by pokryl celou planetu až do bodu, kdy by zablokoval sluneční světlo a Zemi by zamrzl.

Taková informace je již děsivá, protože si nelze nepředstavit, jaké by to bylo, a navíc o této možnosti dnes uvažovat. Asteroidy se totiž ve vesmíru stále pohybují.

Co by udělala NASA?

Dnes se ví, že tento typ situace by bylo možné předvídat a NASA by mohla všechny předem varovat.

Vesmírná agentura NÁS má zvláštní oddělení nazvané Planetary Defense Coordination Office, které vyvíjí akce k řešení takových událostí.

Může sledovat a monitorovat asteroidy díky spolupráci s International Asteroid Warning Network (IAWN), mezinárodní varovnou koalicí.

Obecně platí, že když je detekována nebezpečná hvězda, členové IAWN ji analyzují a sdílejí data.

Pokud je problém zjištěn a všichni souhlasí s tím, že existuje možnost rizika, NASA vydá výstrahu.

V tomto případě existují dvě komunikační fronty: pokud může asteroid zasáhnout Spojené státy, je komunikace uskutečněna do Bílého domu; je-li ve směru k jinému místu, je výstraha zaslána úřadu Spojené národy pro záležitosti vesmíru (UNOOSA).

Ve vztahu :  Základní tipy Ghostwire Tokyo, jak přežít Shibuyu

Co by byl nebezpečný asteroid?

Aby takové nebeské těleso bylo hrozivé, musí mít průměr více než 140 metrů a vzdálené 0,5 astronomické jednotky.

Pro představu, jedna astronomická jednotka je ekvivalentní vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem.Pokud je jeho dráha uprostřed toho, můžete mít obavy.

Ze všech dosud zmapovaných asteroidů bylo asi 2300 klasifikováno jako nebezpečné. Pokud ohrožují Zemi, stojí za to zdůraznit: NASA má nějaké možnosti akce.

Jedním z nich je, že detekční práce probíhají dlouho před možným dopadem. To pomáhá v případě, že jsou přijata opatření k odklonění nebo zničení asteroidu.

Tento typ reakce je možné uvést do praxe pouze tehdy, když je hvězda detekována pět až 10 let před dopadem na povrch. Nejlepším řešením je proto neustálé sledování.