POZOR: Je nabíječka mobilního telefonu příliš horká? Pochopte proč 13

POZOR: Je nabíječka mobilního telefonu příliš horká? Pochopte proč

Přistihli jste se někdy, že máte strach, když se cítíte nabíječka horký po odpojení? Nejistota ohledně možných rizik, jako je požár, výbuch nebo poškození mobilního telefonu, může vyvolat obavy. Než však propadnete panice, lépe pochopte, co se za tímto fenoménem skrývá.

Proč se nabíječka při nabíjení mobilního telefonu zahřívá?

POZOR: Je nabíječka mobilního telefonu příliš horká? Pochopte proč 16

Nabíječka se během procesu nabíjení zahřívá – Obrázek: Canva Pro/Reproduction

Vznikající teplo je přirozeným efektem procesu přeměny energie ze zásuvky do podoby kompatibilní s mobilním telefonem. Toto oteplování však musí být „zcela snesitelné“. Kdy je tedy důvod k obavám?

Pokud se nabíječka příliš zahřeje, takže se jí nemůžete dotknout nebo začne vydávat zápach spáleniny, může to znamenat problém. V tomto případě je nutné vyšetřování.

Velmi horká nabíječka může být známkou závady v samotném zařízení nebo v některé části mobilního telefonu, jako je kondenzátor, odpor nebo čip ve zkratu.

Takové poruchy mohou při připojení nabíječky k síti spustit nadměrný elektrický proud, což může mít za následek přehřátí, požár nebo dokonce výbuch.

Navzdory možnosti požáru a výbuchu odborníci zdůrazňují, že nabíječka sama o sobě není smrtící. Je však důležité zdůraznit, že je schopen způsobit zranění. Proto je nutná opatrnost.

Nezbytná péče

POZOR: Je nabíječka mobilního telefonu příliš horká? Pochopte proč 17POZOR: Je nabíječka mobilního telefonu příliš horká? Pochopte proč 18

Při nabíjení zařízení buďte opatrní – Obrázek: Canva Pro/Reproduction

  • Baterii nabíjejte na vhodném místě, mimo dosah slunce a horkých povrchů, abyste zabránili přehřátí zařízení;
  • Nemanipulujte s nabíječkou mokrýma rukama a nenabíjejte ji ve vlhkém prostředí, jako je koupelna. Vlhkost může způsobit zkrat kolíků, což poškodí zařízení nebo nabíječku;
  • Ujistěte se, že nabíječku perfektně zapadáte do portu na mobilní telefon a zarovnejte kolíky, abyste se vyhnuli riziku zkratu.

Ve vztahu :  Záhady a opatrnost: proč ještě nebyla otevřena hrobka 1. čínského císaře?