VAROVÁNÍ: Opatření, která byste měli dodržovat při nabíjení mobilního telefonu 13

VAROVÁNÍ: Opatření, která byste měli dodržovat při nabíjení mobilního telefonu

Je jasné, že mnoho lidí má ve zvyku používat své mobilní telefony, když jsou nesebuď před spaním, nebo hned po probuzení. Tento zvyk však odborníci v oboru nedoporučují.

Nedávno Apple aktualizoval svůj návod k použití pro iPhone a přinesl svým spotřebitelům varování před nebezpečím držení zařízení blízko těla během nabíjení.

Podle informací společnosti mohou zařízení, kabel a nabíječka dosahovat vysokých teplot a při neustálém kontaktu s pokožkou mohou způsobit podráždění nebo dokonce popáleniny.

Zvláště pokud jednotlivec spí s nabíjejícím se mobilním telefonem pod polštářem, což společnost zcela neschvaluje.

Jak by se měl váš mobilní telefon nabíjet?

Firemní příručka nabízí v tomto ohledu jasné pokyny!

„Nespěte na zařízení, napájecím adaptéru nebo bezdrátové nabíječce a neumisťujte je pod přikrývku, polštář nebo tělo, jsou-li připojeny ke zdroji energie,“ uvádí text.

Pro zajištění bezpečnosti uživatelů se také doporučuje, aby byl mobilní telefon během nabíjení umístěn obrazovkou nahoru, v prostředí s dobrou ventilací.

Dále je třeba se vyvarovat přímého kontaktu s postelí, prostěradly a polštáři.

VAROVÁNÍ: Opatření, která byste měli dodržovat při nabíjení mobilního telefonu 16

Důležité jsou pokyny k používání mobilního telefonu – Obrázek: Reprodukce

Výstrahy Anatel a mezinárodní incidenty

Tyto pokyny jsou v souladu s pokyny Národní telekomunikační agentury (Anatel).

Agentura zdůrazňuje, že je důležité nenabíjet baterii zařízení v uzavřených prostředích, jako jsou tašky, kalhoty, zásuvky a krabice, protože teplo generované nabíjením baterie musí být rozptýleno.

„Přehřátí baterie může způsobit požár nebo výbuch.“

V roce 2016 zveřejnilo newyorské policejní oddělení fotografie spáleného polštáře a matrace v důsledku přehřátí mobilního telefonu.

Kromě toho v roce 2019 zemřela 14letá dívka v Kazachstánu ve spánku po výbuchu domu. baterie zařízení, které bylo při nabíjení pod polštářem.

Proto je nutné dbát na opatření při používání zařízení, zejména při nabíjení, aby nedošlo k nehodám a poškození zdraví.

Doporučuje se řídit se pokyny výrobců a kompetentních organizací a zajistit bezpečné používání zařízení.

Ve vztahu :  Místa konání mistrovství světa 2026 v USA: Která města budou hostit zápasy příštího turnaje?