NYT Strands: odpovědi na pondělí 1. dubna 13

NYT Strands: odpovědi na pondělí 1. dubna

Strands je zbrusu nová denní hádanka od New York Times. Složitější pohled na klasické vyhledávání slov, k vyřešení této hádanky budete potřebovat bystré oko.

Stejně jako Wordle, Connections a Mini Crossword, Strands může být v některých dnech trochu obtížné vyřešit. Není ostuda čas od času potřebovat malou pomoc. Pokud jste uvízli a potřebujete znát odpovědi na dnešní hádanku Strands, podívejte se na vyřešenou hádanku níže.

Jak hrát Strands

Každou hádanku Strands začínáte s cílem najít „tématická slova“ skrytá v mřížce písmen. Manipulujte s písmeny přetažením nebo klepnutím a vytvořte slova; poklepáním na poslední písmeno potvrďte. Pokud najdete správné slovo, písmena se zvýrazní modře a již nebude možné vybrat.

Pokud najdete slovo, které není tématické slovo, stále to pomůže! Ke každým třem netematickým slovům, která najdete a která jsou dlouhá alespoň čtyři písmena, dostanete nápovědu — písmena jednoho z tematických slov se odhalí a vy je budete muset dešifrovat.

Každé písmeno na mřížce se používá k vyhláskování slov tématu a nedochází k žádnému překrývání. Každé písmeno bude použito jednou a pouze jednou.

Každá hádanka obsahuje jeden „spangram“, speciální tématické slovo (nebo slova), které popisuje téma hádanky a dotýká se dvou protilehlých stran hrací desky. Když najdete spangram, bude zvýrazněn žlutě.

Cílem by mělo být rychlé dokončení hádanky bez použití příliš mnoha rad.

Dnešní Strand odpovídá

NYT

Začneme tím, že vám dáme spangram, který vám může pomoci přijít na téma a vyřešit zbytek hádanky sami:

  • POVEDENÝ

Pokud stále potřebujete odpovědi, zde jsou zbývající tematická slova v hádance:

  • SMÍT SE
  • TITTER
  • ŘEHOT
  • SMÁT SE
  • CHORTLE
  • HOUKÁNÍ
  • ŘEV

Ve vztahu :  Jak dlouho trvá porazit Deathloop?
Moyens I/O Staff vás motivoval, dává vám rady ohledně technologie, osobního rozvoje, životního stylu a strategií, které vám pomohou.